όροι και Προϋποθέσεις

Φροντίστε να διαβάσετε τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Αναγνώριση

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις διαχείρισης της χρήσης αυτής της Υπηρεσίας και η κατανόηση που λειτουργεί μεταξύ σας και της Εταιρείας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις όλων των πελατών για τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η προσβασιμότητά σας και η χρήση της Υπηρεσίας διαμορφώνεται με βάση την αναγνώριση και τη συνοχή σας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, πελάτες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε να περιορίζεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μην έρθετε σε αντίθεση με οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε ενδέχεται να μην μεταβείτε στην Υπηρεσία

.Η επίσκεψή σας και η χρήση της Υπηρεσίας διαμορφώνεται επίσης με βάση την αναγνώριση και τη συνοχή σας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας απεικονίζει την πολιτική και τις στρατηγικές μας σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, τη χρήση και την αποκάλυψη των εμπιστευτικών δεδομένων σας όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον ιστότοπο και σας διαφωτίζει σχετικά με τα δικαιώματά σας για την ασφάλειά σας και τον τρόπο με τον οποίο σας διασφαλίζει ο νόμος. Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Σύνδεση Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσεις με ξένους ιστότοπους ή διοικήσεις που δεν κατέχονται ή δεν υπόκεινται σε περιορισμούς από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία επιρροή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ουσία, τις προσεγγίσεις ασφαλείας ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ξένων τοποθεσιών ή διοικήσεων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση ούτε θα διατρέχει κίνδυνο, νόμιμα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη ή ατυχία που προκαλείται ή ισχυρίζεται ότι προκλήθηκε από ή σχετικά με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο υλικό, προϊόντα ή διαχειριστές προσβάσιμες σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων ή διοικήσεων.Σας ενθαρρύνουμε ανεπιφύλακτα να ερευνήσετε τους όρους χρήσης και τη δήλωση απορρήτου οποιωνδήποτε ξένων ιστότοπων ή διοικήσεων που επισκέπτεστε. ΚλείσιμοΜπορεί να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την είσοδό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή κίνδυνο, με οποιαδήποτε ιδιότητα οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους απορρήτου. Με το κλείσιμο, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα σταματήσει αμέσως.

Περιορισμοί
Παρά τις όποιες ζημιές μπορεί να αποκτήσετε, ολόκληρος ο κίνδυνος της Εταιρείας και οποιουδήποτε από τους παρόχους της βάσει οποιασδήποτε ρύθμισης των παρόντων Όρων και της επιλεκτικής λύσης σας για το σύνολο των προηγούμενων θα περιοριστεί στο ποσό που καταβάλλετε μέσω της Υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν έχω αγοράσει τίποτα μέσω της Υπηρεσίας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από μια έγκυρη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι πάροχοι της δεν θα υπόκεινται σε καμία ασυνήθιστη, τυχαία ή σημαντική βλάβη (όμως δεν περιορίζεται σε, ζημίες για απώλεια οφελών, απώλεια πληροφοριών ή άλλων δεδομένων, για επιχειρηματική παρέμβαση, για ατομικό τραυματισμό, απώλεια προστασίας που προκύπτει από ή υπό οποιαδήποτε ιδιότητα που προσδιορίζεται με τη χρήση ή την αποτυχία χρήσης της Υπηρεσίας, προγραμματισμό ξένων ειδών καθώς και εξοπλισμό εξωτερικού που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία ή σε κάθε περίπτωση σχετικά με οποιαδήποτε ρύθμιση τους παρόντες Όρους), ανεξάρτητα από το εάν η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε πάροχος έχει λάβει οδηγίες σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων βλαβών και ανεξάρτητα από το αν η θεραπεία είναι απαράδεκτη για τον θεμελιώδη λόγο της. Μερικές πολιτείες δεν επιτρέπουν την απαγόρευση των προτεινόμενων εγγυήσεων ή τον περιορισμό του κινδύνου για τυχαίες ή σημαντικές βλάβες, γεγονός που συνεπάγεται ότι ένα μέρος των παραπάνω περιορισμών μπορεί να μην έχει καμία σημαντική επίδραση. Σε αυτές τις πολιτείες, ο κίνδυνος κάθε συγκέντρωσης θα περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο από το νόμο.

Διοικούσα Νομοθεσία

Οι νόμοι της Χώρας, εκτός από τους ισχυρισμούς της περί κανόνων δικαίου, θα ασχολούνται με αυτούς τους Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς μπορεί επίσης να εξαρτάται από άλλους κοντινούς, πολιτειακούς, εθνικούς ή παγκόσμιους νόμους

Επίλυση συγκρούσεων

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή συζήτηση σχετικά με την Υπηρεσία, συναινείτε στην αρχική προσπάθεια να προσδιορίσετε την ερώτηση αδιάφορα επικοινωνώντας με την Εταιρεία. Γλωσσική Ερμηνεία

Αυτοί οι Όροι χρήσης ενδέχεται να έχουν ερμηνευθεί σε περίπτωση που τους έχουμε καταστήσει προσβάσιμους σε εσάς στην Υπηρεσία μας. Εγκρίνετε ότι το πρώτο αγγλικό περιεχόμενο θα εμφανίζεται σε περίπτωση διένεξης.

Τροπολογίες

Διατηρούμε το δικαίωμα, με δική μας απόφαση, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση που μια τροποποίηση είναι υλικό, θα κάνουμε ορθολογικές προσπάθειες να δώσουμε οπωσδήποτε ειδοποίηση 30 ημερών πριν από τυχόν νέους όρους που παράγουν αποτελέσματα. Ό,τι καθιερώνει μια ουσιαστική αλλαγή θα επιλυθεί με δική μας απόφαση. Προχωρώντας στην πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά την εφαρμογή αυτών των ενημερώσεων, συναινείτε να περιορίζεστε από τους τροποποιημένους όρους. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε με τους νέους όρους, εξ ολοκλήρου ή σε περιορισμένο βαθμό, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και την Υπηρεσία

Ο ιστότοπος και η εφαρμογή του προορίζονται μόνο για ενήλικα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω και έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια δωρεάν και διασκεδαστική εμπειρία παιχνιδιού. Δεν δεχόμαστε πραγματικά χρήματα σε αυτόν τον ιστότοπο. Copyright © 2023 - for-fun-online.com

This free slots game is intended for adult players only, and does not offer real money gambling or opportunity to win real money or prizes. Success on this app does not ensure future success at real money gambling.